26. ledna, Liberec

Průvodce dohodou Richarda Brabce o Turówu přibližuje nové vládě skutečný obsah chystané dohody 

< zpět na aktuality

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková převzala znění dohody vyjednané svým předchůdcem Richardem Brabcem a navrhuje její schválení, aniž by znala skutečný obsah. Kolektiv expertů a místních organizací, kteří se kauze dlouhodobě věnují, proto pro členy nové Fialovy vlády vydali Průvodce dohodou Richarda Brabce.

Z oficiálních vyjádření ministryně Hubáčkové vyplývá, že se spolehla na dobré slovo svého předchůdce Richarda Brabce o dostatečnosti obsahu jím vyjednané dohody, aniž by se s jejím konkrétním zněním podrobně seznámila a ověřila, že je skutečně dostačující. Vzhledem ke krátkému působení nové ministryně v úřadu je tato situace pochopitelná. Zařazení dohody ke schválení na jednání vlády a ignorování varování hydrogeologů za těchto okolností již ale nikoliv. 

Nejen ministryně Hubáčková, ale také ostatní ministři ale ponesou osobní odpovědnost za schválení špatné dohody vyjednané předchozí administrativou. Experti i místní organizace, kteří se kauze rozšíření dolu Turów věnují již čtvrtým rokem, účastnili se řízení o prodloužení těžby a text dohody podrobně analyzovali již pro předchozí vládu, proto pro usnadnění orientace vydávají Průvodce dohodou Richarda Brabce.

“Vyjádření Anny Hubáčkové v reakci na naši zprávu o rozporu dohody se zákonem, která je podložená daty hydrogeologů z výzkumných ústavů, které MŽP samo zřizuje, nás velice znepokojilo. Potvrzuje totiž to, čeho jsme se obávali, tedy že ministryně automaticky převzala text dohody od svého předchůdce, aniž by jeho obsah vyhodnotila. Takový přístup nelze označit jinak než jako hazardování s naší budoucností. Odpovědnost za něj však neponese pan Brabec nebo pan Babiš, ale nová vláda, která ani přesně neví, co bude schvalovat,” říká Milan Starec - místní obyvatel a člen Sousedského spolku Uhelná.

“Je to velice nebezpečná situace. Ministryně Hubáčková se dnes chystá požádat vládu o podporu dohody, která je přitom nelegální. Jsem zklamaná tím, jak netransparentní celý proces je. A také tím, že i nová vláda ignoruje informace vlastních hydrogeologických expertů, kteří již dlouho upozorňují na to, že opatření navržená ve smlouvě vodu neochrání. Každý ministr, který pro dohodu ruku zvedne, na sebe bere osobní odpovědnost. Za lidi, kterým voda v blízkých letech dojde, i za s tím spojené porušení českého práva,” říká Anna Kšírová - lékařka a členka rady pro klima Libereckého kraje.

“Ve veřejných vyjádřeních ministryně Hubáčkové dochází bohužel k řadě nesprávností, v čele se zaměňováním pozice Soudního dvora EU coby arbitra sporů plynoucích z dohody a téhož soudu coby dozorce nad dodržováním evropského práva obecně. Chápeme, že tyto složité procesy i stávající obsah dohody jsou náročné na rychlou orientaci, nemůžeme ale míchat jablka a hrušky, když jde o vyhodnocení mezistátní dohody a mechanismů, které v ní jsou, nebo spíše nejsou zakotveny. ČR v dohodě jasně prohlašuje, že se možnosti vynutit na Polsku evropské právo do budoucna dobrovolně vzdává,” říká Petra Urbanová, právnička Frank Bold.