Brusel, 3. února 2022

Generální advokát potvrzuje protiprávnost povolení těžby v  Turówu. Uzavření dohody je prohrou ČR i porušením zákona

< zpět na aktuality

Generální advokát Soudního dvora EU dnes potvrdil, že polské úřady pochybily při povolování polského dolu Turów. K tomuto závěru došla také Evropská komise a polské soudy. Během několika měsíců by se měl k věci vyjádřit také Soudní dvůr EU. Pokud dá české žalobě za pravdu, Polsko bude muset zhojit vady v povolovacích procesech a také v nich zohlednit aktuální hydrogeologická data. Stejnou povinnost má i Česká republika při vyjednávání česko-polské dohody. Její znění, které je pro ČR jasnou prohrou a které neochrání naše území před ztrátou vody ani devastací krajiny, včera v utajeném režimu schválila česká vláda a dnes se ho chystá český premiér Petr Fiala projednat se svým polským protějškem Mateuzsem Morawieckim. Rozhodnutí o dohodě negativně ovlivňující život obyvatel ČR, tak vláda utajila před těmi, na které bude mít skutečný dopad.

Dohoda, kterou dojednal bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, vychází ze zastaralých údajů o stavu vody z roku 2015. Nová hydrogeologická data České geologické služby přitom ukazují, že podzemní vody nadále klesají. A to i přesto, že je již téměř dokončená podzemní bariéra - jediné opatření na ochranu podzemní vody, se kterým dohoda počítá. Ukazuje se totiž, že tato bariéra stojí o několik kilometrů jinde, než by bylo potřeba, a voda ji obtéká a podtéká. Rozhodnutí vlády a její schválení špatné dohody tak nebere v potaz negativní dopady na životy obyvatel ČR, kteří budou čelit ztrátě vody. Součástí dohody je také podmínka, že ČR stáhne žalobu od Soudního dvora EU a nebude vyvolávat další řízení před soudem.

Právní experti z Frank Bold poukazují na to, že pokud Soudní dvůr EU vyhoví české žalobě, polské právo nařizuje úřadům, aby při nápravě procesních vad zohlednily také všechny nově dostupné informace. To se týká i hydrogeologických dat. K tomu však nedojde, pokud ČR uzavře dohodu dojednanou Richardem Brabcem a předčasně stáhne žalobu od Soudního dvora EU. Také text dohody proto musí nová data reflektovat a povinnosti k ochraně vod upravit. To vyplývá i z českého a evropského práva, které stanovuje povinnost předcházet vzniku škod na svém území.

“Hydrogeologická data hovoří jasně. Podzemní voda stále klesá a hrozí nám její ztráta během pár let. Polské i české orgány přitom doteď před novými údaji zavíraly oči. Náprava chyb v polských povolovacích procesech ale nedá polským orgánům jinou možnost, než vzít nová data v úvahu. Stejnou povinnost má i naše vláda. Ta místo toho narychlo a potají schválila špatnou dohodu, protože na dodržování zákona zřejmě nemá čas. ” uvedl Milan Starec, místní obyvatel a člen Sousedského spolku Uhelná.

“Stanovisko generálního advokáta vítáme - pokud se s ním Soudní dvůr EU ztotožní, Polsko bude muset napravit vady, které vznikly při prověřování vlivů dolu Turów na životní prostředí a lidské zdraví. Právo stojí na straně lidí a platí pro všechny stejně, včetně české vlády. Ta se jím ale neřídí.” uvedla Anna Kšírová, lékařka a členka rady pro klima Libereckého kraje

“Generální advokát Soudního dvora EU dnes potvrdil, že právo platí pro všechny stejně a respektování norem na ochranu životního prostředí není věc názoru úředníků či politiků podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Tuto povinnost  má i česká vláda. Podpis smlouvy o Turówu, která nechrání vodu, by byl nepřijatelný a nezákonný postup i ze strany českého premiéra Petra Fialy,” uvedl Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí DUHA. 

„Opakovaně se potvrzuje, že povolení těžby v dole Turów bylo protiprávní - ke stanovisku české vlády a Evropské komise se přidává i generální advokát Soudního dvora EU. Po jeho dnešním stanovisku je pravděpodobné, že Soudní dvůr EU české žalobě vyhoví a Polsko bude muset zhojit vady povolovacích procesů. Tím vznikne polským úřadům také povinnost zohlednit aktuální hydrogeologická data. Stejnou povinnost má i vláda ČR při vyjednávání o dohodě. Jejím uzavřením v zastaralém znění vláda porušuje zákon,” uvedla Petra Urbanová, právnička Frank Bold.