7. září 2023

Z médií: jak se vyvíjela kauza dolu Turów a jak se žije lidem v česko-polském pohraničí?

< zpět na aktuality

Na to, že polský hnědouhelný důl Turów a především těžba zásadně negativně ovlivňuje životní prostředí a kvalitu života lidí žijících v jeho okolí upozorňujeme dlouhodobě. Jedná se o úbytek vody, hluk, poškozování přírody a pokles půdy. Na aspekty života s dolem za humny se aktuálně zaměřilo několik reportáží, na které vás chceme upozornit.

Věděli jste… Jak to bylo s dolem Turów?

Publicistický pořad Věděli jste vysílaný na platformě Youtube, konkrétně jeho díl ze začátku září, se zabývá vývojem toho, jak se úbytek podzemní vody vlivem těžby v Turówě zrychlil a jaké dopady má na místní obyvatele a například jejich hospodářství. 

V devítiminutové reportáži se dozvíte jak se kauza vyvíjela od  první žádosti o prodloužení povolení k těžbě do roku 2044 přes zarputilá tvrzení polské vlády o tom, že těžbu v dole za žádných podmínek neukončí až po podpis nekvalitní česko-polské dohody a stavbu fakticky nefunkční podzemní stěny. 

Evropa zblízka: Jak se žije na kraji uhelného kráteru?

Proč je podzemní bariéra nefunkční i jaká další negativa kromě zásadního odtoku vody z českého území, Turów Česku přináší uslyšíte v podcastu serveru Euractiv Evropa zblízka z konce srpna. Jak se v blízkosti dolu skutečně žije v něm nastínil Kamil Kronus z Václavic: „Voda pořád ubývá, rok od roku je jí méně a méně. Už téměř nikdo z příbuzných k nám nechce jezdit, protože se bojí, že nám dojde voda.”

V podcastu přibližuje Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná i další problémy, se kterými se místní musí potýkat, jako je devastace krajiny, zásadní snižování hodnoty nemovitostí a neustálý hluk

Důl za všechny prachy

Turówu se opět věnoval také pořad České televize Nedej se. Tentokrát se jeho nejnovější díl na toto téma z března letošního roku zabýval důsledky podpisu nekvalitní česko-polské dohody a tomu, zda dokument vůbec něco řeší. 

Celý díl pořadu Nedej se s názvem Důl za všechny prachy můžete shlédnout na tomto odkazu.

Česko-polská dohoda o těžbě v dole Turów

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem uzavřela ohledně dolu Turów je nedostatečná. Obyvatele českého území nechrání před úbytkem vody, jen zajistí peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. Jak ukázala analýza právních expertů, dohoda navíc porušuje evropské právo. Europoslanci vnímají stejně jako my, že i v tak náročných časech, jakým čelíme jako Evropa nyní, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Je proto nutné chránit vodu na našem území a dosáhnout přijetí takových opatření, která skutečně zamezí dalším poklesům podzemní vody na českém území.