Varšava, 1. února 2022

Povolení těžby v dole Turów se komplikuje. Polský soud potvrdil, že úřady porušily zákon

< zpět na aktuality

Možnost pravomocně prodloužit těžbu v uhelném dole Turów z nynějšího roku 2026 do roku 2044 dnes zablokoval polský soud. Po odvolání právníků Frank Bold totiž zrušil tzv. “doložku okamžité vykonatelnosti” pro rozhodnutí EIA, tedy posouzení vlivů prodloužení těžby na životní prostředí. Doložka měla celý proces povolování těžby do roku 2044 urychlit. Zároveň ale stranám řízení, mezi kterými se nacházely také české samosprávy i neziskové organizace, brala například možnost efektivně využít opravných prostředků proti rozhodnutí EIA. Právní experti upozorňují, že zrušení doložky může vést k tomu, že těžba v dole Turów bude i podle polského práva nelegální.

Porušení evropských směrnic již potvrdila i Evropská komise ve svém stanovisku z prosince 2020. Vyjádřit se k nim má také Generální advokát Soudního dvora EU, který ve čtvrtek 3. února vydá své stanovisko k žalobě ČR na Polsko ohledně dolu Turów. Evropská komise zároveň v současnosti zahájila proces krácení plateb z evropských dotací poté, co Polsko odmítlo zaplatit více než 64 milionů eur na pokutách za pokračování v nelegální těžbě. 

Mezitím česká vláda i přesto nadále usiluje o mimosoudní vyrovnání s Polskem, které primárně spočívá v úhradě kompenzací ve výši 50 mil. eur s ČR. Závazky na reálnou ochranu české vody se jí ale na Polsku zatím nepodařilo vynutit. Jak ukazují nová hydrogeologická data, současná verze dohody české území nemůže ochránit. Její podpis by proto byl v rozporu s právními předpisy, protože by znamenal souhlas ČR se škodami na vlastním životním prostředí. Česká republika i Polsko mají totiž povinnost škodám na svém území předcházet.

“Výrok polského soudu posiluje pozici České republiky ve vyjednávání o dohodě. Ukazuje se, že Polsko soustavně porušuje evropské právo na úkor ochrany českého území. Že se stále jedná o povolení k těžbě v dole Turów až do roku 2044 je úplně absurdní. Podzemní voda neustále mizí a podle hydrogeologických dat o ni můžeme zcela přijít už v roce 2025. Ani dojednávaná dohoda s Polskem nás v tuto chvíli nemůže ochránit. Potřebujeme, aby se vláda ČR vážně a urychleně zabývala ochranou vody na českém území namísto handrkování se o výši finančních kompenzací” uvedl Milan Starec, místní obyvatel a člen Sousedského spolku Uhelná.

“Že polské úřady při povolování těžby v dole Turów postupují v rozporu s právními předpisy je jen jeden aspekt problému. Jako podstatné vnímám také to, že tlakem na prodloužení těžby až do roku 2044 polská vláda připraví místní lidi o možnost čerpat prostředky z Fondu spravedlivé transformace na zajištění pracovních míst, obnovitelných zdrojů energie a postupný odchod od uhlí,” uvedla Anna Kšírová, lékařka a členka rady pro klima Libereckého kraje