Praha, 24. července 2023

Podzemní stěna u Turówa odtoku vody z ČR nebrání, přiznává MŽP. Přesto ji označuje za funkční

< zpět na aktuality

Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo hodnocení funkčnosti podzemní stěny u polského dolu Turów, která má bránit odtoku podzemní vody z ČR. Ačkoliv ministerstvo uvádí, že stěna je podle uzavřené česko-polské dohody funkční, voda z českého území do Polska stále odtéká. Hodnocení totiž vychází z dat pouze ze čtyř monitorovacích vrtů přímo u podzemní stěny, které se ale nachází v Polsku. Iniciativa Společně pro vodu proto vyzývá Ministerstvo životního prostředí ke zveřejnění úplných dat z monitoringu všech českých vrtů, a otevření jednání s Polskem o zásadním rozšíření a prohloubení podzemní stěny, případně omezení těžby u hranic České republiky. Více informací o odtoku vody z českého území přinese i nový hydrogeologický model, jehož vznik ministerstvo plánuje. K dispozici však měl být už před povolením těžby v dole až do roku 2044.

Dohoda o těžbě v dole Turów, kterou uzavřela česká a polská vláda 3. února 2022, stanovila jako jedno z opatření proti odtoku vody z českého území do polského dolu výstavbu podzemní stěny. Její plná funkčnost se má na základě dohody posuzovat jak podle toho, zda nadále do dolu voda nepřitéká, tak podle toho, zda skutečně brání odtoku podzemní vody z českého území a chrání ji. Z ročního monitorování funkčnosti stěny plyne, že je možné funkčnost potvrdit jen s ohledem na první bod, tedy to, že do dolu na polské straně hranice skutečně přitéká méně vody. Naopak ve druhém bodě stěna selhává, protože odtoku vody z českého území nebrání. Hladina podzemní vody v českých obcích v okolí dolu tak nadále klesá.

„S ohledem na způsob, jak byla dohoda uzavřena, skutečně nelze konstatovat nic jiného než, že podzemní stěna je v jistém ohledu funkční. To ale podle textu dohody neznamená, že skutečně poskytuje ochranu před odtokem podzemní vody z území České republiky. Z veřejně dostupných informací od České geologické služby navíc vyplývá, že není možná jiná varianta než, že stěna českou podzemní vodu nechrání,” uvádí Petra Kalenská, právnička Frank Bold, která se tématu dlouhodobě věnuje.

Nejnovější data uvedla Česká geologická služba ve své zprávě z června 2023.[1] V ní říká, že:

  • „Hladiny podzemní vody na vrtech pod podzemní těsnící stěnou, tj. severně od této podzemní stěny, klesají.
  • S výjimkou tří polských vrtů (HPz-31/53bis, HPz-25/58 a HPz-26/62), „Ostatní vrty v hlubších kolektorech na polském území mezi podzemní těsnící stěnou a státní hranicí ČR/PR nadále klesají.
  • „Hladiny podzemní vody v hlubších kolektorech na českém území nadále klesají a v květnu 2023 jsou na historicky nejnižší úrovni.“
  • „Od počátku dubna 2023 hladina podzemní vody na těchto vrtech (ve svrchním kolektoru v okolí Uhelné) nepatrně roste. Tato pozitivní změna pravděpodobně nemůže být přisouzena vlivu podzemní těsnící stěny, protože zatím nedošlo k jednoznačnému nárůstu hladin podzemní vody na českém území v hlubších kolektorech a ve svrchních kolektorech na polském území.“

„Všechno, před čím jsme v době podpisu dohody varovali, se postupně naplňuje. Funkčnost těsnící clony je dalším takovým příkladem. České Ministerstvo životního prostředí se buď nechalo jednoduše ošálit, nebo je pro něj důležitější Polsku umožnit těžbu uhlí, než bránit obyvatele na české straně hranic před úbytkem vody,” říká Milan Starec, zástupce Sousedského spolku Uhelná, který je jedním za zakladatelů iniciativy Společně pro vodu.

„Z dosavadních měření poskytnutých Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou je zřejmé, že trend ve vývoji hladiny podzemních vod pozorovaný na vrtech situovaných na nátokové (jihozápadní) straně těsnící stěny se liší od vývoje hladiny ve vrtech na českém území. Předložená dokumentace vývoje hladiny na polském území je pro adekvátní zhodnocení funkce těsnící stěny nedostatečná - dostupný je jen vývoj hladiny z vrtů v těsné blízkosti stěny, a to při nízké četnosti měření. Dostupné údaje o vývoji hladiny podzemních vod ve vrtech v okolí obce Uhelná na uspokojivou funkci dokončené těsnící stěny neukazují,” popisuje hydrogeolog Adam Říčka z Masarykovy univerzity.

Pokud nyní Česká republika konstatuje, že je stěna funkční, bude nadále jen vyčkávat, zda se postupem času začne zvedat hladina podzemní vody, která přitom ale stále odtéká do dolu. „Česká republika by měla usilovat o to, aby Polsko skutečně zamezilo odtoku podzemní vody, a naplnilo tak funkčnost stěny ve všech bodech česko-polské dohody. Současně je také nutné pořídit aktualizovaný hydrogeologický model, který prokáže proudění podzemní vody, a v souvislosti s tím zveřejnit informace o podzemní vodě v blízkosti dolu Turów,” říká právnička Petra Kalenská