Liberec, 12. 11. 2021

Platforma Společně pro vodu vyzývá k přerušení jednání o Turówu do jmenování nové vlády

< zpět na aktuality

Platforma Společně pro vodu, kterou podporují přes dvě desítky místních a environmentálních spolků a jejíž prohlášení během několika dní podepsaly přes dvě stovky obyvatel, vyzývá, aby byla jednání o dohodě do doby jmenování nové vlády přerušena. Že je to na místě, potvrzují i vyjádření samotných aktérů vyjednávání. Finalizace dohody před nástupem nové vlády by mohla Českou republiku dostat do patové situace.

Stávající ministr životního prostředí Richard Brabec oznámil na sociálních sítích, že bez souhlasu nové vlády ke schválení česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání sporu ve věci nelegální těžby v polském hnědouhelném dole Turów nedojde. Liberecký hejtman Martin Půta následně pro média dodal, že vláda v demisi takto zásadní dohodu schvalovat nemůže a ani nemá. S tím souhlasí i kandidát TOP 09 na ministra životního prostředí Tomáš Tesař.

I přesto by podle některých prohlášení mělo v těchto dnech proběhnout závěrečné jednání o dořešení chybějících jednotlivostí, stále v režii vlády v demisi. V případě, že by vyjednavači text dohody skutečně finalizovali, dostane se nová vláda do patové situace. Bude se rozhodovat mezi posvěcením špatné dohody, která české území od dalších škod neochrání a její schválení je v rozporu se zájmy ČR, nebo shozením dohody pod stůl. Pokud totiž aparáty obou států text dokončí a vyjednavači parafují, je šance na jeho znovuotevření velmi malá.

Byli to přitom právě zástupci stran nově nastupující vlády, kteří stávajícího ministra životního prostředí Richarda Brabce vyzvali, aby ve vyjednáváních pokračoval. Situace se však změnila koncem minulého týdne, kdy dohoda unikla do médií i k místním občanům. Díky tomu se ukázalo, že dohoda nedokáže ochránit české území před dalším odtokem vody. Neobsahuje totiž nezbytná ochranná opatření.

“Stávající vláda v demisi již dohodu posvěcovat nebude, rozhodně ne bez souhlasu nové vlády, nicméně v jednáních se stále pokračuje. Nová vláda, která bude mít dohodu brzy na stole, tak není schopna její obsah jakkoliv ovlivnit a bude následně postavena prakticky před hotovou věc. Jen dobrá dohoda je skutečným řešením Turówského problému. Stávající jednání je proto nezbytné přerušit do doby, než si nová vláda obsah dohody vyhodnotí a určí změny, které je nezbytné na vyjednáváních prosadit,” říká Milan Starec, místní obyvatel a člen Sousedského spolku Uhelná.
“Stávající situaci pozorujeme opravdu s velkým znepokojením. Nová vláda byla hybatelem obnovení jednání, kterých se ale podle všeho neúčastní a obsah dohody, který má sama v nejbližších týdnech schvalovat, je zcela mimo její dosah. S ohledem na to, že je zde v sázce osud tisíců rodin na další desítky let, to není zrovna odpovědný přístup. Nicméně stále věřím, že nová vláda chvilkové zaváhání dožene a do vyjednávání neprodleně zasáhne,” dodává Anna Kšírová, lékařka, členka Komise pro adaptaci na změnu klimatu Libereckého kraje a členka Rodiče za klima Liberec.
“Ještě stále je zde možnost, aby oba státy udělaly správné rozhodnutí. Nová vláda si musí sednout s Polskem k jednomu stolu a dohodnout se na opatřeních, která skutečně zabrání tomu, aby tisíce rodin žijících v českém pohraničí přišly v nejbližších letech o přístup k pitné vodě a aby nedošlo k vysušení tisíců hektarů české krajiny, v níž místní obyvatelé žijí. Jedině taková dohoda totiž splní požadavky českého i evropského práva, kterými jsou oba státy shodně vázány,” říká Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí DUHA.

Kontakty:

Anna Kšírová, anna.ksirova@gmail.com, +420 736 776 650

Milan Starec, milanstarec@seznam.cz, +420 602 462 432

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, + 420 723 559 495