Liberec, 4. 11. 2021

Stávající verze dohody o Turówu naši vodu neochrání a je v rozporu se zájmy ČR, říkají členové nově vzniklé platformy „Společně pro vodu“

< zpět na aktuality

V návaznosti na zveřejnění obsahu česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání sporu v kauze Turów místní občané, spolky i ekologické organizace založili platformu nazvanou Společně pro vodu. Jedním hlasem tak vyzývají zástupce stávající i nově vznikající vlády, aby neuzavírali dohodu, která místní zdroje pitné vody ani krajinu neochrání, a je tak v rozporu se zájmy ČR.

Co se týče podmínek pro stažení žaloby Českou republikou, po které dojde k ukončení povinnosti těžbu přerušit nebo platit sankce, ty se týkají pouze výplaty jednorázové finanční částky Polskem. Neobsahují povinnost Polska prokázat, že již nepůsobí škody na českém území. K těm přitom podle nejnovějších dostupných dat stále dochází.

I když se na první pohled může zdát, že nějaká opatření na ochranu vody v připravované dohodě jsou, členové platformy upozorňují, že se všechna týkají jen jedné podzemní vrstvy, která neslouží k zásobování pitnou vodou a ani z ní neodtéká hlavní množství vody.

V dohodě zcela chybí základní požadavky, jako je nový hydrogeologický model, na jehož základě je možné stanovit přesné parametry podzemní stěny, která by měla zabránitdalšímu poklesu hladin vody na českém území v důsledku těžby. Chybí i požadavek bezodkladného prodloužení a zahloubení již existující podzemní stěny. Namísto toho má ČR souhlasit s tím, že potřeba případných úprav stěny bude vyhodnocena až za další dva roky. ČR se má zároveň zavázat, že do budoucna už žádnou žalobu na porušování evropského práva Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów nepodá.

„Bohužel se potvrdily naše dlouhodobé velké obavy z obsahu připravené dohody. Zdá se, že naši politici stále nepochopili naléhavost situace: klíčové nejbližší území dovolují Polsku vytěžit během několika málo let, dohoda explicitně umožňuje na něm už nyní provést skrývku. Postup rypadel je podstatně rychlejší, než realizace vodovodů a nám v Uhelné zcela bezprostředně hrozí vyschnutí jediného společného vodního zdroje a obyvatelům širšího okolí pak definitivní ztráta pitné vody ve studnách. Dlouhodobě voláme po tom, aby se těžba přestala přibližovat k ČR a to bohužel v připravené dohodě není nijak reflektováno. O ambicích na dřívější ukončení těžby ani nemluvě,“ říká místní obyvatel a člen Sousedského spolku Uhelná Milan Starec.

„Horší než žádná dohoda je špatná dohoda. Ta totiž pitnou vodu nezajistí, neochrání ani okolní krajinu před vysycháním, a ještě vyloučí zbývající možnosti, jak se proti dopadům těžby v dole Turów bránit. Hlavní dopady jako nedostatek vody a hluk sice nejvíce sužují obyvatele přilehlých obcí, škody na zdraví ale dopadnou plošně na mnohem větší množství lidí v Libereckém kraji,“ upozorňuje Anna Kšírová, lékařka a členka místního uskupení Rodiče za klima Liberec.

„Doufáme, že nově vznikající vláda přistoupí k řešení problému s Turówem a ochraně české krajiny zodpovědně a předtím, než dojde k obnově jednání s Polskem, si dohodu zanalyzuje, aby zjistila, co v ní skutečně je, nebo není. Doteď jsme viděli spíše vágní prohlášení o urgentnosti kauzy, která ale ve výsledku vyznívají tak, že nová vláda s uzavřením stávající dohody souhlasí. To by ovšem bylo zásadní pochybení v ochraně veřejného zájmu a hned na začátku. Zodpovědná a sebevědomá vláda špatné a nevýhodné dohody odmítá,“ upozorňuje Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí DUHA.

--------

Kontakty:

Anna Kšírová,
anna.ksirova@gmail.com, +420 736 776 650

Milan Starec,
milanstarec@seznam.cz, +420 602 462 432

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA,
jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, + 420 723 559 495

FACEBOOK platformy: https://www.facebook.com/SpolecneProVodu

priznivci-platformy-spolecne-pro-vodu