Liberec, 15. června

Komise zřízená česko-polskou dohodou o Turówu poprvé zasedla. Data o odtoku vody ale zůstávají tajná

< zpět na aktuality

Komise pro řešení problematiky dolu Turów, kterou zřídila česko-polská dohoda, se sešla 13. června v polské Jelení Hoře. Ačkoliv má být hlavním cílem této komise připravit spravedlivou transformaci regionu postiženého těžbou, zatím se tak neděje - navzdory tvrzení české ministryně životního prostředí Anně Hubáčkové o plnění zadaných úkolů. 

Data nejsou, peníze nestačí

Informace, které Ministerstvo životního prostředí získalo o úniku vody z českého území na základě uzavřené mezistátní dohody stále nebyly zveřejněny. Současně smlouva slibovala, že zajistí peníze na krizovou infrastrukturu. Dnes už bohužel víme, že ke slíbené miliardě od polské strany bude nutné přidat dalších nejméně 700 milionů Kč. 

Dosud také nebyl zajištěn přístup dotčené veřejnosti k řízení o povolení těžby do roku 2044, polské ministerstvo pro klima a životní prostředí odmítlo účast Greenpeace. Je tedy zřejmé, že dohoda pomáhá oběma vládám, nikoliv však zasaženému regionu.

Nejdůležitější informace, tedy jestli voda z českého území vlivem těžby nadále odtéká, navíc během tiskové konference vůbec nezazněla. „Jsem ráda, že mohu konstatovat, že už proběhly první měření hluku a kvality ovzduší a neprokázaly znečištění, a jsem ráda, že mohu konstatovat, že jsme byli ujištěni, že podzemní hydraulická bariéra bude ukončena k datu, který ve smlouvě je, to znamená k datu 30. 6. letošního roku,” uvedla pouze ministryně Hubáčková. K poklesům vody se nevyjádřil ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Naopak na tiskové konferenci tvrdil, že „česko-polská dohoda vůbec poprvé v historii těžby v dole Turów umožňuje, aby Česká republika, Liberecký kraj, samosprávy a koneckonců i obyvatelé, kteří v okolí Turówa na české straně hranice žijí, mohli monitorovat vliv těžby v Turówě na jednotlivé parametry životního prostředí.” Informace však stále nebyly místním obyvatelům předány a jedná se tak o další planý slib.  

Odtok vody se neřeší

Hlavnímu problému celé těžby, tedy odtoku vody, se nikdo nevěnoval. Je tak nepochopitelné, proč hejtman Libereckého kraje uvedl, že to byl jeden z hlavních cílů naší dohody - mít pod kontrolou vliv těžby v polském dole Turów na českém území a taky naše schopnost garantovat českým občanům že na českém území platí české normy životního prostředí.” Voda z českého území stále odtéká aniž by byla přijata dostatečná preventivní opatření. Takto garance dodržování českých norem o životním prostředí rozhodně nevypadá. 

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem uzavřela ohledně dolu Turów je špatná. Obyvatele českého území neochrání před úbytkem vody, jen zajistí peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. 

Jak ukázala analýza právních expertů, dohoda navíc porušuje evropské právo. Dobře víme, že i v tak náročných časech, jakým nyní v Evropě čelíme, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Vypuknutí války na Ukrajině nám pak mimo jiné ukazuje i to, jak zranitelný je stát, pokud nemá k dispozici vlastní strategické zdroje. Je proto nutné chránit vodu na našem území kvalitní dohodou, která zajistí nejen dočasné kompenzace, ale i skutečně zamezí odtoku vody z České republiky.