18. října 2023

Kauza Turów: Kudy odtéká voda z Česka? Ministerstvo životního prostředí nezákonně tají informace

< zpět na aktuality

Už od podpisu nekvalitní česko-polské dohody o těžbě v dole Turów odmítá Ministerstvo životního prostředí zveřejnit informace o odtoku podzemní vody z ČR. Původní žádost o informace ohledně podzemní vody podala iniciativa Společně pro vodu ihned po podpisu dohody 20. února 2022. Ministerstvo však informace opakovaně odmítá sdělit. Včera proto iniciativa podala proti tomuto rozhodnutí už celkem třetí odvolání.

Konkrétní informace o vlivu těžby na životní prostředí jsou přitom zásadní pro rozhodnutí o její další budoucnosti. Týká se to údajů omnožství vody v monitorovacích vrtech, o samovolných výronech vody, o přítocích a odběrech vody z dolu, které jsou nezbytné k určení, kudy přesně voda z českého území odtéká. Teprve v návaznosti na tato data lze rozhodovat o tom, jaká opatření musí polský těžař učinit, aby voda přestala odtékat, a o tom, kam bude možné prodloužit těžbu, aby nedošlo k další ekologické újmě, nebo jaký podíl má těžba na úbytku české vody.

„Je nutné potvrdit, kudy, jakým tempem a kolik přesně podzemní vody odtéká, aby bylo možné řešit negativní důsledky, které těžba v dole provází. Ministerstvo životního prostředí ale tyto informace tají s tím, že by ohrozily podnikání zahraničního těžaře. Miliardový podnik ale nepotřebuje další pomoc. Tu naopak potřebují místní, kterým voda stále ubývá," uvedla Petra Kalenská, právnička expertní skupiny Frank Bold.

„Žijeme v obavách, zda budou vodovodní přivaděče zrealizovány dříve, než bude znemožněné čerpání z našeho vlastního vodovodního vrtu. Informace ohledně odtoku spodní vody jsou tak pro nás naprosto klíčové, ale naše ministerstvo je nezveřejňuje. Asi zapomnělo, na čí straně by vlastně mělo stát," říká Milan Starec, zástupce spolku Sousedský spolek Uhelná.

Expertky Frank Bold požádaly o informace o aktuálním vývoji stavu podzemní vody letos v srpnu. Ministerstvo životního prostředí je ale odmítlo poskytnout. Nyní tedy expertní skupina podala tzv. rozklad, tedy odvolání proti rozhodnutí ministerstva. Zároveň dostala vyjádření ohledně podnětu na nečinnost, který reaguje na neexistenci rozhodnutí o rozkladu z února 2023.

„Ministerstvo překročilo zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí. Od února uplynulo již osm měsíců, přestože dle zákona musí rozhodnout do 60 dní. Pokud urychleně rozhodnutí nevydá, budeme nuceni učinit další právní kroky,” uvedla právnička Petra Kalenská.

Ministerstvo životního prostředí nyní musí bezodkladně zveřejnit potřebné informace, vytvořit nový hydrogeologický model na základě těchto informací a zahájit s Polskem jednání o opatřeních na ochranu českých vod.