Brusel, 17. března

Europoslanci vyzývají Evropskou komisi k dalším krokům na ochranu české vody před odtokem do dolu Turów

< zpět na aktuality

Česko-polská dohoda o těžbě v dole Turów v současném znění nechrání českou krajinu před nenávratnými škodami a není v souladu se zájmy ČR ani jejích občanů. Na to upozorňuje patnáct významných poslanců a poslankyň napříč frakcemi Evropského parlamentu v dopise Evropskému komisaři pro životní prostředí Virginijusi Sinkevičiusovi.

Poukazují také na to, že Polsko prokazatelně porušilo procesní práva v řízení o prodloužení těžby. To však uzavřená dohoda s Českem nijak neřeší. Evropská komise vedla s Polskem v této věci řízení, ale po stažení žaloby ze strany Česka, bylo i toto řízení přerušeno. Europoslanci proto vyzývají Evropskou komisi k tomu, aby obnovila řízení s Polskem ohledně porušení smluv. Současně je také třeba řešit a zajistit dostatečnou ochranu vody na českém území.

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem uzavřela ohledně dolu Turów je špatná. Obyvatele českého území neochrání před úbytkem vody, jen zajistí peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. Jak ukázala analýza právních expertů, dohoda navíc porušuje evropské právo. Europoslanci vnímají stejně jako my, že i v tak náročných časech, jakým čelíme jako Evropa nyní, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Vypuknutí války na Ukrajině nám pak mimo jiné ukazuje i to, jak zranitelný je stát, pokud nemá k dispozici vlastní strategické zdroje. Je proto nutné chránit vodu na našem území kvalitní dohodou, která zajistí nejen dočasné kompenzace, ale i skutečně zamezí odtoku vody z České republiky.