Brno, 10. října

Důl Turów získal polské povolení EIA. Vychází z nesprávných dat, odtok vody bude pokračovat

< zpět na aktuality

Polský úřad zveřejnil v pátek 7. 10. 2022 konečné rozhodnutí ohledně vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí, které znamená, že se může těžit dál bez ohledu na důkazy o neustále klesající hladině podzemní vody na českém území a další ničení okolní krajiny. Rozhodnutí totiž vychází ze špatných a nerealistických dat, kvůli kterým budou čeští obyvatelé dál přicházet o vodu. Navíc hrozí, že nyní polské orgány povolí těžbu až do roku 2044. 

Finální rozhodnutí ohledně vlivu prodloužení těžby vydal Generální ředitel ochrany životního prostředí (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - GDOŚ). Vychází však ze špatných a realitě neodpovídajících dat z roku 2015, která mluví o poklesu vody o 3 až 15 metrů v roce 2044. Už loni, tedy v roce 2021 však hladina vody klesla o 8 až 34 metrů. „Je naprosto skandální, když se státní orgány ani neobtěžují zajistit si správné a reálné informace o věci, kterou posuzují. A pokud je mají a neřídí se jimi, ačkoliv jsme je na to několikrát upozorňovali, je to ještě skandálnější. Zvlášť pokud neustále omílaná preventivní opatření jasně nefungují,” komentuje situaci Milan Starec, obyvatel přilehlé obce Uhelná na české straně hranic. 

Z neodpovídajícího starého hydrogeologického modelu vychází i návrh na preventivní opatření. Ta mají omezit negativní dopady těžby a zajistit, aby voda z českého území neodtekla. Podzemní bariéra vyprojektovaná na základě nesprávného hydrogeologického modelu tedy nemůže být funkční. Poslední data od jejího dostavení také žádné zlepšení neukázala. 

Kvůli aktuálnímu rozhodnutí GDOŚ nyní navíc hrozí, že bude bez jakýchkoliv fungujících preventivních mechanismů definitivně schválena těžba v dole Turów až do roku 2044. Od února 2022 se totiž v dole těžilo bez platného posouzení vlivů na životní prostředí. „Bez tohoto posouzení, které odpovídá realitě, však podle evropské směrnice není možné těžbu vůbec zahájit, natož v ní pokračovat. Polsko se tak dopouští porušování evropského práva, což je zcela nepřijatelné. Vládu práva je nutné respektovat vždy - zejména pak v době války, jaké jsme dnes svědky na Ukrajině. Je proto nevyhnutelné obrátit se znovu na Evropskou komisi a s Polskem dojednat změny,” říká právnička Frank Bold Petra Kalenská

Uzavřená dohoda s Polskem Česko nechrání

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem v únoru uzavřela ohledně dolu Turów, je podle expertní analýzy špatná. Obyvatele českého území neochrání před úbytkem vody, má jen zajistit peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. Bohužel ani těchto financí není dostatek. Jak navíc ukázala analýza právních expertů, dohoda porušuje české i evropské právo. I v tak náročných časech, jakým nyní v Evropě čelíme, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Vypuknutí války na Ukrajině mimo jiné ukazuje i to, jak zranitelný je stát, pokud nemá k dispozici vlastní strategické zdroje. Je proto nutné chránit vodu na českém území kvalitní dohodou, která zajistí nejen dočasné kompenzace, ale i skutečně zamezí odtoku vody.