Liberec, 8. 11. 2021

Dohodou o Turówu půjde vláda proti zájmům vlastní země i proti zákonným povinnostem

< zpět na aktuality

Na dnešním jednání s polskou nově jmenovanou ministryní ochrany klimatu a životního prostředí Annou Moskwa má dle zástupců obou států dojít ke schválení textu dohody o Turówu. Na skutečnost, že česko-polská dohoda ve stávajícím znění tuzemské území a zejména zdroje pitné vody neochrání před dalšími škodami, dlouhodobě upozorňují místní obyvatelé a spolky, experti i environmentální organizace. Nyní tuto skutečnost potvrdili sami zástupci Libereckého kraje. Pokud dnes ke schválení textu dohody skutečně dojde, bude její konečné posvěcení ležet na vládě, která v nejbližších dnech podá demisi. Text dohody naleznete přílohou.

Platforma Společně pro vodu, kterou podporují na dvě desítky organizací politiky ve svém prohlášení vyzvala, aby čeští vyjednavači a následně vláda souhlas s textem dohody neudělili. Členové platformy upozorňují také na to, že vláda má povinnost hájit zájmy vlastních občanů, chránit přírodní zdroje ČR a postupovat s péčí řádného hospodáře. Schválením špatné dohody by se vláda dostala do přímého rozporu se zájmy ČR, které má povinnost hájit, a zároveň by porušila povinnosti vyplývající z Ústavy ČR, českého i evropského práva.

“Končící pan ministr Brabec se už bez jakékoli politické odpovědnosti chystá odsouhlasit text dohody, která bude spoluurčovat podobu našeho života následující čtvrtstoletí. Finální rozhodnutí je ale na vládě a my věříme, že se nezachová stejně. To, že stávající verze dohody naše zdroje pitné vody neochrání, je nyní veřejně známou skutečností, kterou v uplynulých hodinách potvrdil do médií také člen vyjednávacího týmu z Libereckého kraje. Nedokážu si představit, že by stávající nebo nová vláda s tímto vědomím smlouvu skutečně posvětila. Žijeme v demokratickém právním státě. Pokud vláda skutečně půjde proti zájmům občanů vlastního státu i proti zákonům, jsou na místě právní kroky a vyvození odpovědnosti. Mohu ze své pozice slíbit, že využijeme každou příležitost, která se nám otevře,” říká Milan Starec, místní obyvatel a člen Sousedského spolku Uhelná.

“Jak mohou vyjednavači nebo vláda dobrovolně souhlasit s nezvratným poškozováním vlastního území výměnou za peníze? Navíc v situaci, kdy jsou obsah dohody a její bezzubost veřejně známým faktem? Je to nelegální a je to skandál. Nejdříve se Liberecký kraj i vláda chvástají tím, jak brání české území před vznikem škod a nelegální těžbou, za pár korun s tím ale najednou problém mít přestanou. Přestože škody i nelegální těžba poběží dál. Opravdu je tohle odkaz, který chce vláda v posledních dnech svého mandátu ještě udělat a vystavit se právním i politickým následkům?” doplňuje Anna Kšírová, lékařka a členka Komise pro adaptaci na změnu klimatu Libereckého kraje a členka Rodiče za klima Liberec.

“Polsko tvrdilo, že po 24 letech těžby dojde k poklesu hladin v hlavním zdroji pitné vody jen zhruba o tři metry. Po roce a půl nelegální těžby hladiny klesly už o osm metrů a ve vrtu zbývá posledních šest metrů, aby byl další odběr znemožněn. Dohoda se ale ochraně tohoto vodního zdroje, který zásobuje tisícovky rodin žijících u hranic, vůbec nevěnuje. Ani nepožaduje hydrogeologický model nebo prodloužení a zahloubení podzemní bariéry, které jediné může tento zdroj ochránit. ČR má povinnost dalším škodám na krajině i jejích obyvatelích zamezit. Místo toho ale ČR výměnou za peníze na vodovody souhlasí s vysušením tisíců hektarů vlastního území,” říká Pavel Schneider, vodohospodářský projektant a předseda Jizersko-ještědského horského spolku. “Mezinárodní, evropské a shodně s nimi samozřejmě i české právo ochrany životního prostředí stojí na stejných základních principech. A sice, že státy mají povinnost nepůsobit škodu na svém životním prostředí nebo poškozovat území cizího státu. Pokud státy o takových škodách vědí, jsou povinny přijmout všechna opatření, aby škody dále již nevznikaly. Zde jsme svědky toho, že ČR výměnou za finanční obnos souhlasí s dalším nevratným poškozováním svého území, a zároveň se zavazuje, že ve věci polské nelegální těžby bude už nadále mlčet. Schválení takové dohody vládou by bylo v postkomunistické historii ČR skutečně bezprecedentní krok ve smyslu poškození zájmů a životního prostředí této země,” uzavírá Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí DUHA.

Kontakty:

Anna Kšírová,
anna.ksirova@gmail.com, +420 736 776 650

Milan Starec,
milanstarec@seznam.cz, +420 602 462 432

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA,
jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, + 420 723 559 495

priznivci-platformy-spolecne-pro-vodu