24. května 2023

Česká republika prosí PGE o možnost zveřejňovat informace o podzemní vodě

< zpět na aktuality

Včera, 23. května, se sešel ministr životního prostředí Petr Hladík se svým polským protějškem, ministryní Annou Moskwou. Předmětem jejich setkání byl mimojiné hnědouhelný důl Turów a omezování zveřejňování informací o jeho dopadech na životní prostředí. Dle informací zveřejněných ministrem Hladíkem však není zřejmé, zda se na schůzce podařilo vůbec něčeho dosáhnout. 

„Je chvályhodné, že se zástupci a zástupkyně České republiky snaží přemluvit své polské protějšky o omezení snahy všechny informace o podzemní vodě schovat pod ochranu obchodního tajemství. Neměli by přitom nicméně zapomínat na skutečnost, že jsou vázaní především českými předpisy. Z nich jasně plyne, že tyto údaje musí být zveřejněny. Je to důležité nejen pro českou veřejnost, ale zejména pro české úřady, které na jejich základě mohou posoudit rozsah ekologické újmy, která na českých hranicích vzniká," komentuje situaci Petra Kalenská, právnička Frank Bold, která kauzu dlouhodobě sleduje.

Pokud utajované informace ukazují, že ekologická škoda na českém území vznikla nebo hrozí, musí orgány postupovat podle našich zákonů. Ty požadují kontaktování Evropské komise a přijetí opatření na zabránění vzniku takové újmy.